Subspace och Domspace

Författat av beh-aga

 

Rubriken anger två uttryck som då och då förekommer i BDSM-världen. Det finns olika beskrivningar av dessa och jag kan bara ge min version.

Subspace: Detta är ett tillstånd som man som undergiven kan komma in i. Oftast sker det under en session av mer fysiskt slag, men det finns också de som går in i subspace av enbart psykisk dominans. Det är ett tranceliknande tillstånd med förändrad verklighetsuppfattning, där det känns som om man svävar omkring, totalt avslappnad och tillfreds med tillvaron. Man blir mindre känslig för smärta, vilket är viktigt för den Dominante att veta och man har som regel svårt att ens klara av att säga ett stoppord vid behov! Därför är den Dominantes förmåga att läsa kroppsspråk oerhört viktigt här. Vad som också är viktigt är att låta den undergivna ”landa” ordentligt efter att ha varit i subspace. Man måste få tid på sig att ”komma tillbaka” till verkligheten

Domspace: Detta innebär motsvarande tillstånd hos den dominante. Detta tillstånd brukar yttra sig lite annorlunda och kan under en session innebära fullkomlig och total koncentration på den undergivna. Men min erfarenhet är att dom-space inträder fullt ut hos den Dominante först efter att sessionen har avslutats! När den Dominante kan slappna av och vet att hans undergivna är ok och mår bra, då kan domspace blomma ut för fullt. Detta kan innebära en lika stor medvetandeförändring och ett lika tranceartat tillstånd som subspace och då kan faktiskt den Dominante behöva sin undergivnas närvaro att luta sig mot.

Oavsett om man är Dominant eller undergiven är ovanstående tillstånd något helt underbart att uppleva!