Kommunikation

Författat av Behaga


En god kommunikation är grunden för alla relationer och inom BDSM-sfären är kommunikationen oerhört viktig. En stor del av de saker som går snett bottnar i bristande kommunikation.

Att prata och lyssna är oerhört viktigt i inledningen av en relation, men även fortsättningsvis. Ingenting är ju statiskt utan vi människor förändras, liksom vår lust och längtan, våra behov och önskningar.

Personer som vill leva ut BDSM tillsammans behöver veta ett och annat om varandra innan de sätter igång. Det gäller att båda berättar för varandra om t ex:

  Hur ser min bild av BDSM ut?
  Vad vill jag prova och inte?
  Vad är jag nyfiken på?
  Vad längtar jag mest efter?
  Vad vill jag INTE vara med om?
  Vad är jag rädd för?
  Vad är absolut NEJ från min sida?
  Vilka stoppord ska gälla för oss?

Har ni någon gång fantiserat tillsammans? Att exempelvis ligga i sängen och bara berätta en fantasi kan både leda till utvecklad utlevnad och en mysig stund. Det kan vara svårare än man tror att berätta en fantasi som man har men aldrig berättat för någon, en person berättade att denne vände ryggen till för annars gick det inte – alla sätt är bra…

Kommunikation kan verka så enkelt, men kännas så svårt. Kanske vet du inte alla svar på ovanstående frågor. Säg det i så fall!

Det är helt ok att svara ”jag vet inte” på din partners frågor och om så är fallet är det klokt att ni försiktigt provar er fram och kommunicerar även under utlevnaden.

I början av en relation finns det naturligtvis massor att prata om. Man behöver utbyta tankar, idéer, åsikter och önskningar. Det är också viktigt att prata efter utlevnad och tala om hur det kändes och hur man upplevde det. Längre fram i relationen kan man behöva prata om förändringar, t ex om sådant som förut kändes bra, men inte gör det längre, sådant som man förut var ovillig att prova men som man fått lust att testa, nya tankar som dyker upp osv.

Oavsett var i relationen man befinner sig kan följande tips vara till nytta:

Lyssna aktivt på vad din partner säger och upprepa det gärna med dina egna ord. Då får du bekräftelse på att du uppfattat det så som den andra menat och risken för missuppfattningar minskar.

Ställ frågor om du är osäker på vad partnern menar.

Var ärlig! Säg inte vad du tror att partnern vill höra utan säg vad du verkligen tycker. Du kan inte hålla liv i en relation genom att utge dig för något du inte är och inte vill.

Ta er tid att kommunicera när det är lugnt och att inget annat stör.

Det är ok att kommunicera även under utlevnad. Använd det tillfälliga stoppordet (t ex gult) och förklara dig. T ex, ”det här känns inte bra idag”.

Krångla inte till det. Bara säg vad du känner, dock inte på något anklagande sätt utan utgå från dig själv.

Var inte rädd för att fråga och få ett nej. Om du inte frågar får du aldrig veta!

Om din partner inte alls köper dina förslag och idéer så prata om hur ni ska gå vidare utifrån att ni gillar olika saker.

Är det svårt att prata? Vissa människor har svårare för det än andra. Skriv till varandra då, det är kommunikation det med.

Och förstärk gärna det den andra säger med positiva ord, att prata om ens sexualitet är för många svårt men allt blir lättare med positiv förstärkning.

Att prata innan är viktigt men att kommunicera under och efter utlevnad också. Första gångerna innan man kan läsa av varandra bättre är det viktigt att verbalt stämma av under utlevnad, sedan är det vanligt att det sker mer genom kroppsspråk blandat med det verbala desto mer utlevnad man haft tillsammans. Att bekräfta och krama så den andra känner uppskattning efteråt och tala om något varit mindre bra är enligt oss en självklarhet. Men tänk på att mycket känslor kan vara i svallning så särskilt givaren behöver tänka på hur man kommunicerar under landning.