Bondage

Av Hedwig

 
Rep är något som har blivit mer och mer populärt de senaste åren, där många är väldigt intresserade av japanskinspirerat repbondage som vi ibland kallar för shibari eller kinbaku. Den här texten kommer att fokuserar på att presentera några olika sätt att förhålla sig till rep, vad som kan vara nyttigt att tänka på ur säkerhetssynpunkt och några olika ställen du kan vända dig för att börja utforska repbondage på egen hand. Det är på inget sätt en uttömlig guide eller ens en steg för steg anvisning till hur du ska binda din första knut. Följande text kan du läsa oavsett om du vill binda eller bli bunden, oavsett din lust i relation till rep och du kommer att märka att det är en switch som sitter vid tangentbordet.

Det finns lika många olika sätt att hålla på med rep som det finns människor som tycker om det. För vissa är det strikt kopplat till dominans och undergivenhet, eller sadism och masochism där den som blir bunden är undergiven eller masochistisk och den som binder är dominant eller sadistisk. Men som med all annan utlevnad så är detta beroende av de inblandades lustar. Det som känns viktigt för mig i min egen utlevnad är att rep rymmer en sådan mångfald att det kan betyda att jag kan binda mig själv, eller beordra en undergiven reppartner att binda mig som service. Att upptäcka den mångfalden och de möjligheter som får plats i rep är en del av det som har lockat mig väldigt mycket, tillsammans med de mötena som kan ske. Inget behöver utesluta det ena eller det andra. Att binda eller bli bunden kan ge dig en upplevelse i sig oavsett vilken roll eller position du identifierar dig med. Så mitt första råd är; var inte rädd för att prova dig fram.

Jag får ofta frågan; varför rep? Underförstått handlar det ofta om att bojor av olika slag, eller till och med bara rösten som säger “Ligg still” skulle vara lättare, snabbare, enklare att lyssna till än att syssla med knopar och bindningar som skulle vara mer omständigt. Bojor är väldigt roligt, och verbala kommandon också, men det finns en flexibilitet med rep som gör att jag återvänder till dem gång på gång. För mig så är rep det som sammanfogar mig med en annan person, oavsett om jag binder eller inte. En länk där kontakten sker genom repen, som trådar som binder oss samman. Jag kan lätt känna min partner lägga sin hand på min arm, om de gör detta med ett rep så stannar den beröringen där även om de tar bort sin hand.
Men motivationen och utlevnadsmönstret när det kommer till rep är enormt brett. För en del så är det största fokuset på slutprodukten, där t.ex slutprodukten är att någon är tillräckligt fastbunden. Eller att binda eller bli bunden med dekorativa knutar för att skapa eller känna sig som ett konstverk. För andra så är fokuset mer på själva processen, där resan i sig är målet och repen är som ett musik instrument, eller som en pensel som drar fram färger, repen bygger, formar, avslöjar. Det kan också handla om en utmaning för kroppen och sinnet, eller att lära sig ett hantverk, om en dans eller akrobatisk utmaning. Det som guidar ens motivation och synsätt är ens lust och nyfikenhet och det är där som det kan vara värt att börja om du är nyfiken på rep. Om du vill använda dekorativa knopar så blir det liksom fel ända att börja med bindande som syftar till att exponera din partner för sexy times. Inget av ovanstående är mer rätt än det andra. Det som är rätt för dig och dina partners är det som gäller. Vad som är än viktigare är att hitta någon att repa med som har samma ingångspunkt. Det går ju att göra dekorativa knopar som även passar för sexy times.

Vilka känslor väcker det i dig när du tänker på rep? Har du sett bindande som du attraherats av och varför har det känts attraktivt? Hur relaterar det till annan utlevnad som du sysslar med eller kanske är nyfiken på? Det är här som du kan se hur din repaktivitet tar avstamp. Kom också ihåg att dessa intressen, nyfikenheter och fokus kan förändras allt eftersom tiden går.

Var kan du då träffa människor som är intresserade av rep? Hur ska du börja prata om det med andra? Om du redan träffar människor som du är sugen på att ha reproligt med så finns det flera olika sätt att närma sig detta. Det kan ibland vara frestande med överraskningsmomentet; dra fram en snutt rep från ingenstans och hoppas på att det direkt resulterar i sexy times. Personligen skulle jag vilja avråda från överraskningsmomentet, då alla inblandade förtjänar att få tid och möjlighet att ge sitt informerade samtycke. Gör det så enkelt som möjligt i början, och fokusera på din partner. Om någon part känner sig osäker så förtjänar den här känslan att respekteras. Att ge någon utrymme att fundera på något du kanske redan är klar över att du är jättepepp på är ett av alla sätt som tillit byggs upp på. Om du läser det här och är osäker på om du vill hålla på med rep är det ok. Om du har frågor som behöver svar, ställ dem och stressa inte i att hitta svar som gör att du känner att du kan ta ett beslut.
Var annars då? Det finns många grupper på www.darkside.se som handlar om rep. Det bästa du kan göra är att börja läsa där, försöka interagera med andra på dessa forum, kolla om det finns någon lokal repgrupp du kan möta för att lära dig mer. I dessa grupper kan du öva tillsammans med andra, få inspiration, tips och nya infallsvinklar, oavsett på vilken sida av repen du befinner dig. Du som blir bunden kan ofta erfara att den mesta informationen till repintresserade primärt riktar sig till den som binder. Detta är något vi försöker förändra och genom att prata med andra som blir bundna kan du få mycket insikt i olika aspekter som är viktiga att tänka på. Det finns videos online som går att studera, likaså böcker. Många av dem handlar om väldigt specifika tekniker, och jag skulle bestämt råda att dels skynda långsamt, dels komma ihåg att det mesta när det kommer till rep går inte att läsa sig till samt att rep, som sådant kan verkligen vara en högriskaktivitet.

När det kommer till säkerhet och trygghet är det ofta de fysiska elementen vi tänker på först. Det är dock viktigt att se samtal om gränser, lustar och gemensamma idéer om vad för bindande som ska äga rum som en del av den säkerheten och tryggheten som du som utövare bygger upp tillsammans med dina partners. Gränser och lustar handlar ju både om det emotionella så väl som det fysiska. I den här genomgången av vad som är värt att tänka på kommer vi först att fokusera på det som är viktigt i det interpersonella mötet, snarare än reptekniker. Den andra delen kommer att beröra saker som är rent praktiska att tänka på när du repar.
Det viktigaste att komma ihåg är dock:
Du kan alltid backa ur en situation som inte känns ok och någon som pressar eller manipulerar dig mot en viss aktivitet är inte värd din tid. Din trygghet, oavsett roll, är alltid det viktigaste.

Förutom ett samtal om gemensamma idéer och motivationer så kan följande aspekter vara bra att tänka på. Märk väl att detta inte är skrivet i sten, utan något du måste anpassa till vad som fungerar för dig, dina partners och er interaktion. Tänk på att den information som kommer utifrån dessa samtal skapar en bild både för dig som blir bunden men också för den som binder om vad som är möjligt, vilka gränssättningar som finns och eventuella riskprofiler. Det som är viktigt att komma ihåg är inte bara att prata om allt som är nej, utan också berätta om sådant som kan vara spännande. Sånt kan till exempel vara ‘Jag har väldigt starka ben och tycker om att få min balans utmanad!’.

FYSISK INFORMATION:
den här kategorin handlar lika mycket om dagsform som hälsohistorik.
Några gamla skador? Överrörlighet/rörlighetsproblematik? Diabetes, epilepsi, tendens till att svimma, blodtrycksfall? Hjärtproblem, tidigare nervskador, reumatism? Kontaktlinser? Detta är inte bara saker att prata om för den som blir bunden utan också den som binder. Vilka säkrare sexpraktiker är önskvärda om eventuell sexuell kontakt kommer att äga rum?

GRÄNSSÄTTNINGAR
Vad för beröring är ok? Tala om detta så specifikt som möjligt. Fråga om något är otydligt. Om sex är involverat, vad för aktiviteter innebär detta? Denna kategorin handlar även om emotionella och psykiska gränssättningar. Vilka emotioner/handlingar/ord/praktiker kan verka triggande på ett negativt sätt? Hur vill vi att eftervården ska se ut?

KOMMUNIKATION
Hur ska vi kommunicera? I BDSM sammanhang så brukar vi vanligtvis använda stoppord. I min egen reppraktik så använder jag endast detta om själva scenen kräver det. Annars försöker jag använda mig av direkt kommunikation för att förmedla sådant som är ett problem. Detta är på grund av riskbilden som rep medför. Det är viktigare att på ett direkt sätt få information om ett rep är för hårt tilldraget eller om någon känner sig snurrig. Det är dock viktigt att också se om det är någon inblandad som tycker det är svårt att uttrycka sig muntligen. Kommunikation handlar om mer än verbala signaler, det innebär också att läsa kroppsspråk eller komma överens om fysiska signaler som stoppord eller som signal för att checka in. Det kan finnas tendenser till att vissa kan bli icke-kommunikativa när de upplever ropesubspace, ta gärna upp det här som en fråga i sig.

Kommunikation och samtycke är två saker som är ständigt pågående i en BDSM-interaktion. Om du försöker tänka på att hålla kommunikation före, under och efter repaktiviteten tydlig och konstruktiv, underlättar det för alla inblandade. Var aldrig rädd för att berätta om något känner fel eller konstigt.

OM KROPPEN OCH REP
När vi binder finns det några olika saker att tänka på ur säkerhetsaspekten gällande den fysiska säkerheten. Eller, egentligen, det är en underdrift. Det finns massor att tänka på. Grundprincipen är att desto mer bunden du eller din partner är, desto mer ansvar har den som inte är bunden för den bundnes välfärd. Om du har rep som du använder hemma borde du också ha någon sorts klippverktyg. Undvik gärna saxar eller kniv, och satsa istället på något som är tryggt att använda, så som saxar som används för att klippa bandage. Om du finner dig i en situation där det kan vara värt att klippa repen, försök att göra det så strategiskt som möjligt så att du lossar på det som är problemet.
De knutar och knopar som du använder på olika delar av kroppen fungerar bäst och är säkrast om de är isolerade; alltså att de inte blir tajtare eller dras åt om repet dras i.
Undvik att knyta på kroppens gångjärn, alltså leder, sikta istället på de delar av kroppen där det finns mycket muskler. Se till att det inte blir för hårt bundet kring handleder, och undvik gärna att binda kring halsen. Den som är bunden skall aldrig lämnas ensam, inte heller lämnar vi någon som har händerna bundna ståendes utan något stöd. Om du blir bunden är det viktigt att komma ihåg att andas med magen, långsamt och djupt om möjligt, inte stå eller ligga med väldigt spända muskler. Blodtrycksfall kan ske, speciellt om det finns ett tryck i form av rep eller liknande över bröstet.

Vanligtvis nämns blodstopp som största risken, men är på kort sikt inte så farligt. Det kan däremot maskera en annalkande nervskada, vilket är betydligt vanligare. Nervskador kan vara sensoriska och/eller motoriska. De är också nyckfulla och därför är det bra att studera var de vanligaste nervbanorna går. Denna infografen är en väldigt bra början både vad gäller information om nervbanor, men också lämplig som procedur utifall att en skada sker. Lek gärna med att leta efter de olika nervbanorna och ser hur de känns på din kropp. Är du en person som tycker om att bli bunden är det viktigt att tänka på att känna efter hur repen känns på din kropp, testa att öppna och stänga en knuten näve, röra på tummen. Detta är ofta det som kan bli påverkat när nervbanor har blivit störda. http://placedescordes.com/wp-content/uploads/2015/06/PDC-nerve-damage-en.pdf

Det som är viktigt att komma ihåg är att alla inblandade parter har ett ansvar att känna av dels sin egen kropp, men också att hjälpa varandra. Rep kommer aldrig att vara en riskfri aktivitet, och detta är något vi i varje utlevnadssituation måste erkänna och förhålla oss till. Detta gör vi genom att lära oss så mycket som det går, samtidigt som vi ser varje interaktion med rep som en interaktion där fokuset är på våra partners, oavsett om vi blir bundna eller binder. Det går att lyssna genom rep, att dansa, upptäcka saker om sig själv och andra som varit outforskat. Det går att bli kåt, att skratta högt, att skrika på grund av smärta och ansträngning. Det går att svettas, att utmana. Skapa, riva ner, slåss. Binda andra, binda sig själv, binda tillsammans med andra. Det kan vara sexigt om du vill att det ska vara det. Det är, återigen, därför jag återvänder till rep, för att det går att omfamna och omfamnas på så många olika sätt.

Mer av Hedwigs kunskaper kan läsas via: www.senseshibari.com