Detta är inte BDSM

Denna lista kan verka överdriven men BDSM har inget med det nedanstående att göra.


Även om det i viss utlevnad kan finnas element med från listan som en del av upplevelsen hör det som står på listan generellt inte till BDSM. Vad BDSM är, som jämförelse, anges i slutordet av denna text.


Övergrepp – d v s handlingar som utförs utan samtycke

Tyranni och översitteri

Känslokyla och kärlekslöshet

Misshandel

Respektlöshet

Ett sätt att få sex när man vill

Att inta en undergiven eller dominant attityd mot allt och alla

Ett sätt att slippa ta ansvar för relationen. (Tvärtom!)

Att alltid vara stark, hård, tuff och okänslig

Lydnad till varje pris

Att förneka sina egna behov och gå med på sådant man egentligen inte vill/mår bra av

Blodigt allvar och avsaknad av humor

Att vilja bli dominerad/dominera för att man inte är kapabel att ta hand om sig själv

En ersättning för självskadebeteende

En åsikt om att vissa är lägre stående än andra

Ett sätt att känna sig överlägsen andra

Att vara självutplånande

Ett sätt att förneka eller hävda sig själv

Egoism

Ett sätt att leva ut sina aggressioner

Manipulation

Blind lydnad

Intolerans mot andras livsval

Stereotypa könsroller

Politik

Religion

Förnekelse av andra människors rättigheter

En önskan att vrida tiden tillbaka

Ett sätt att dölja annan smärta för sig själv

Slutordet

Däremot är BDSM kärlek, omtanke, ansvar för varandra och kommunikation. Det kan vara en utlevnad med roller stundtals, det kan vara hårt, tufft, strängt, känslosamt och kärleksfullt i en salig blandning eller olika från gång till gång beroende på vad man känner för.

Det kan innebära gråt och skratt och det kan verka obegripligt och otäckt för den oinvigde. Och då ska man minnas att det som händer är överenskommet och med alla inblandades samtycke!


BDSM...?

Läs mer om bokstavsförklaringar och förkortningar