Vårt uppdrag

Vi vill genom en helt ideell hemsida öka möjligheterna till kunskap och sprida information om vad BDSM innebär för att öka tryggheten både för intresserade och anhöriga. Börja med att läsa vår introduktion!

Elva viktiga punkter om BDSM

Vår kunskapsbas

När något har sin grund i vetenskaplig fakta är det angivet men sidan bygger huvudsakligen på våra mångåriga erfarenheter utifrån härliga upplevelser och misstag, så läs och lär. Vi vänder oss till människor som är intresserade oavsett läggning eller könstillhörighet. Sidan kommer att hållas levande, d v s utvecklas efter hand. Kontakta oss gärna om du vill bidra!


Vad är BDSM?

BDSM är en sexuell läggning med stor bredd. För att leva ut BDSM krävs samtycke av samtliga inblandade parter. Det handlar om både psykisk och fysisk dominans/undergivenhet, att ge och få smärta och att njuta utav detta. För att åstadkomma denna njutning krävs det att man bygger upp trygghet, skyndar långsamt, skaffar sig kunskap och kommunicerar utförligt med sin/sina partners.


Din läggning

BDSM innebär ett smörgåsbord av upplevelser att välja bland. Du bestämmer själv vad som är intressant för dig. Ditt intresse kan variera beroende på vilken/vilka personer du lever ut den med. Periodvis kan några saker vara mer lockande än andra och detta kan ändra sig över tid och från dag till dag. Bara du kan veta vad du vill göra och inte. Så länge du gör det du gör frivilligt och överenskommet och provar dig fram är allt ok.