Fantasi och verklighet

Författat av Nelan

När intresset för bdsm väcks (och även senare) är det inte ovanligt att fantasin leker fritt och hjärnan hittar på många olika scener och scenarion. Fantasin skulle kunna vara att bli slagen med en hand eller ett verktyg och hur det skulle kännas eller att slå och ge en befallning. När man senare provar sig fram, kanske det inte är riktig vad man trodde att det skulle vara. I vissa fall blir det bättre men ibland uppnår det inte förväntningarna man har.

Ramar:

För att alla parter som ska vara med i utlevnaden ska känna sig trygga är det bra att ha ramar och regler. Ett sätt att gå tillväga är att låta den undergivna parten fylla i en så kallad kinklista. Där kan den dominanta parten läsa sig till vad den undergivna vill och inte vill uppleva. Det är viktigt att inte göra övertramp på det som bestämts innan och att den dominanta läser av den undergivna kontinuerligt, för att båda parter ska känna sig trygga.

Relaterade texter: ”Stoppord” och ”Kinklista

Tysta stoppord.

Inom bdsm finns det personer som uppskattar att gagga sin partner, gagga betyder sätta munkavel på och kommer från engelskans gag som betyder munkavel. Då kan det vara svårt att använda sig av de vanliga stopporden. Och man kan behöva ett tyst stoppord, vilket är något man kommer överens om innan. Exempel: Den som inte kan prata får hålla i något och känner den att något är fel släpper personen saken till marken och då avbryts leken och man avgaggar så att personen kan berätta vad den vill.