Olika varianter av bdsmrelationer

Författat av beh-aga & Profossgbg

Det finns en rad olika sätt att ha en relation där BDSM ingår. Nedan följer en kort översikt med förklaringar till några av de olika relationsvarianterna. Men vad som är relation för er – det är rätt.

Sexuell BDSM – en relation där BDSM förekommer endast inom det sexuella samlivet. D v s man har en fastare eller lösare relation med någon som man har utlevnad med. I övrigt fungerar relationen som vilken annan som helst.

24/7 – benämningen anger något som pågår 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. I en sådan relation är BDSM ständigt närvarande i någon form utifrån båda parters överenskommelse. En i paret är dominant och den andra undergiven, ofta finns regler i vardagen.

Undertons 24/7(egen skapat uttryck) – Den undergivna är ”ägd” av den dominanta. Dock är det inget som i vardagen har en direkt innebörd, BDSM är inte ständigt närvarande men med en hostning eller liknande kan det bli utlevnad eller något bdsmrelaterat snabbt. Men främst sker det i utlevnad och man skiljer verkligen på utlevnaden och vardagen.

TPE – Total Power Exchange, innebär att den ena överlåtit all makt till sin partner. Den dominanta har här full kontroll. Detaljstyrning är inte sällan förekommande, d v s den dominanta bestämmer exempelvis vad den undergivna ska äta, hur den ska klä sig, vad den ska göra m.m. Allt är förstås i grunden överenskommet mellan parterna, ofta skriftligt. En viktig skillnad mellan TPE och 24/7 är att TPE kan ha olika tidsramar.

24/7 och TPE är ganska extrema maktutbyten vilka varken är särskilt vanliga eller något man skall gå in i hur som helst. Är du/ni intresserade av dessa så sök information och likasinnade, prata med varandra om hur ni tolkar det. Det kan vara fantastiska relationer men tro inte att man måste ha en sådan relation bara för att man har intresse eller läggning för BDSM.

Halsband med lås – Gemensamt för många relationer är att den undergivna har fått ett halsband med tillhörande lås. En person som bär ett halsband med lås ses inom subkulturen som definitivt upptagen och det har ofta en väldigt speciell symbolik för relationen.