En extra tanke till alla dominanta – Att utnyttja nya ug-tjejer

Författat av Wulfen

En sak som skrämmer mig är hur nya på undergivna tjejer på DS (darkside.se/red) attackeras. Jag skriver från ett perspektiv som heterosexuell undergiven tjej som gick in i den här världen för knappt ett år sedan.

Attityden ”Ha! En ny sak! Henne ska vi haffa, innan hon lär känna sig själv” från dominanta är inte helt ovanlig och då läggs mycket liten vikt vid hennes riskmedvetenhet, kinks eller trygghet. Många nya på DS kommer från en kontext av att tidigare inte vågat förverkliga sina sexuella drömmar, ha varit fast i ett vaniljförhållande eller att nyligen ha upptäckt en ny sida av sin sexualitet. Att då hitta Darkside och som tjej snabbt blir kontaktad av hundratals män innebär att man får förslag från en värld som kan vara alldeles berusande, som kultur och som praktik. Det kan leda till ett slags gränslöshet. Man vill ha allt nu, nu, NU!

Under min korta tid i den här världen har jag sett oerfarna tjejer som åkt på resor med okända män, oerfarna tjejer som låter sig gruppdomineras av totalt okända män utan någon som helst fallskärm och oerfarna tjejer som åker iväg och utnyttjas för engångssessioner utifrån löften som sedan bryts. För oerfarna ligger försvaret kring bristande säkerhetstänk just i att vara oerfaren. Man kan självklart prata om att alla har ett ansvar för sig själv vad gäller att läsa på kring dessa frågor. I praktiken fungerar det dock inte så vilket lämnar huvudansvaret på den som faktiskt är erfaren.

Den dominanta har ett ansvar i att inte utnyttja en nybörjares äventyrslusta, att gå långsamt fram och inte behandla personen i fråga som en slit- och slängvara. Ja vi vet, ni är kåta och det är jättekul med människor som går med på vad som helst utan att ställa några som helst krav tillbaka. Och det går att utnyttja. Är det därför rätt? Nej!

Det går aldrig att bygga goda, djupa relationer utan tillit. Det går aldrig att bygga en djup relation på att inte respektera varandras kroppar, känslor och intellekt. Det spelar ingen roll om någon är redo att ge, motparten måste också vara redo att ta. Jag tror det kallas ömsesidighet.

Det går däremot utmärkt att förorena människors själar på detta vis. Att ta ner dem till V-E-R-K-L-I-G-H-E-T-E-N, gärna i en kontext av att samtidigt skuldbelägga dem för att ge tillit. När ömsesidigheten går förlorad skadas inte bara den undergivnas relation till sig själv och sin kropp, utan också den dominantes relation till sig själv och omvärlden. Människor mår varken bra av att förtrycka eller bli förtryckta och strukturer som legitimerar detta är ett direkt hot mot kärlek, vänskap och njutning.

Mitt syfte med det här inlägget är inte att omyndigförklara nya undergivna tjejer eller att ta ifrån dem ansvaret för säkerhetstänk. Syftet är att uppmana dominanta män att tänka sig för och beakta vilka positioner de elaborerar med andras känslor och kroppar utifrån. Få dominanta vill skada, men många är naiva. Det är i sig oansvarigt att inte medvetet bekämpa sin naivitet som dominant, eftersom förutsättningen inom BDSM är att den undergivna går in med sin kropp som insats.