Mental dominans

Författat av Profossgbg

 

Får jag lov?

Om du har dansat pardans vet du att det är en part som för och en som följer. Så är det även i en D/S- (dominant/undergiven) relation. Som dominant behöver du oftast i en session tänka ett eller flera steg framåt på vilken som blir nästa tur i ”dansen”. Och som undergiven hur kan du följa för att underlätta, ge din dominanta partner ännu mer njutning?

Det fysiska och psykiska hör ihop, det finns personer som enbart är ute efter den fysiska smärtsensationen, men enligt vår erfarenhet är det en liten del av bdsmutövarna. Resten av oss har alltså mental dominans som en del av vår bdsmutlevnad. Även om jag fysiskt håller fast min undergivna blir det ändå en mental dominans genom handlingen, inte minst om man säger en för stunden passande kommentar.
Skam/förnedring och att underställa sig någon annans makt.

Ovanstående ser jag som två ganska skilda delar. Att bli utsatt för lite skam och förnedrande ord i sänghalmen är en sak som många uppskattar och som kan ske ganska oplanerat, självklart inte utan att pratat om innan, men det kräver inte så mycket tanke. Att underställa sig någon eller att acceptera sig som dominant är, för mig, något som kräver mer tanke. Innan ni börjar så använd kinkslistan och prata om vad alla parter har för individuella önskningar, ramar och fantasier. Jag ser det som en fin gåva att ge någon annan den tilliten som krävs från en undergiven att bli mentalt och fysiskt dominerad men även att ta ansvaret är en lika stor gåva det.

Du som dominant, i en session är du alfan i relationen, du styr och bestämmer vad som skall hända. Vad vill du skall hända? Har du de mentala redskapen för att utlevnaden skall flyta och vara njutningsbar? Du som undergiven, har du varit tydlig och ärlig med vad du önskar? Har du tänkt kring vad den dominanta uppskattar i utlevnaden och vad du kan göra för att det skall hända?

Med dominans bryter vi kraftigt mot de sociala normer som mentalt sunda människor har inprogrammerade. Det är inte naturligt att förtrycka och förnedra oavsett vilken lycka det skapar. Därför kan alla parter, som egentligen i allt, behöva stöttning och positiv bekräftelse.

 

Positiv förstärkning

Vad du gör i din bdsmutlevnad kan verkligen påverka mer än man kanske tror. Och oavsett är min absoluta erfarenhet att alla undergivna vill känna sig duktiga inför sin dominant. Därför är det helt nödvändigt att du inte bara bryter ned utan även bygger upp. Vad man sår får man skörda sägs det, och min erfarenhet säger verkligen att det gäller positiv förstärkning. Dels allmänt när den undergivna behagar dig som dominant dels under landningen vilken du (som du kanske läst och tänkt kring) har efter varje session.

Ett exempel var när en vän kom med sin kvinna för en session med mig. Trots genomgången kinklista och ramar blev det alldeles för mycket alldeles för snabbt för kvinnan. Vi satte oss rätt ned på golvet, hon grät lite och fick kramar. Så satt vi en kvart eller så för att sedan börja prata. Det visade sig att det var en sak rent utseendemässigt som helt enkelt i kombination med utlevnaden fick henne att dippa. Jag och hennes man lyssnade och jag fokuserade stenhårt på att berömma hennes mod att faktiskt våga vara ärlig och utrycka vad som kändes så galet. Det ledde till ett längre samtal, en förhoppningsvis lite större allmän trygghet, definitivt mellan oss tre med fantastisk utlevnad en dag senare. Men hade vi inte lyssnat på henne och genom den positiva förstärkningen skapat trygghet hade vi knappast haft varken vänskap eller härlig utlevnad.

 

Bryt inga bärande väggar

Vi har alla saker som är extra känsliga och den som leder inom mental dominans måste ha koll på vad vi kallar (stulet citat med egen tolkning) ”bärande- och icke bärande väggar”. Att man skapar känslor i sin undergivna genom genans och verbal förnedring kan vara underbart upphetsande, men, vad är känsligt för just den du har utlevnad med? Genom samtal skall du ha koll på detta innan du börjar med någon mer avancerad lek. Ovan beskrevs hur jag och en pojkvän trots lista och ramar lyckades bryta en för den kvinnan bärande vägg. Det kan hända och då är det viktigt att vara trygg i sig själv nog för att bidra till att bygga upp väggen igen. I den rent fysiska utlevnaden startas flera olika processer i kropp och knopp men i den mentala utlevnaden finns ofta ännu större möjligheter till djupare upplevelser. Det gör också att man som dominant måste ha lite extra hög riskmedvetenhet.

 

Hur kan jag/vi utveckla den mentala delen av BDSM då?

Det är en svårare fråga än man kan tro. Men mikromanagement, olika uppdrag och målsättningar är tips för att hålla känslan levande.

– Positionsträning är ett klassiskt inslag. Numrera ett antal kroppspositioner vilka du som dominant uppskattar och träna den undergivna så denne kan de utantill. Du har något vackert att se på och D/S delen i det är tydlig.

– Nigning/bugning är väldigt trevligt och påtalar maktbalansen.

– Titulera. Det skapar statusskillnad. Vad vill du kalla din undergivna? Vissa tycker om att avidentifiera genom att kalla någon den eller det istället för namn. Vad vill du som dominant bli kallad, finns många alternativ utöver Mistress eller Master.

– Skoputs. När den undergivna sitter på knä fram för dig och gör dina skor/stövlar ännu snyggare, vilken känsla skapar det?

– Orgasmkontroll, att be om tillåtelse innan, kan vara lika trevligt som påfrestande för ena parten, särskilt om man inte får ja direkt.

– Att prata om vad man längtar efter kan vara svårt, att säga vissa ord likaså. Både nytta och nöje kan fås av att du sitter där bekvämt och lyssnar på den undergivna.

– Klädsel. Genom att styra klädvalet eller avsaknad av kläder skapar du direkt en viss spänning i situationen.

– Finns det något den undergivna borde göra men slarvar med i vardagen? En konsekvens för slarv skapar en medvetenhet om maktbalansen och dessutom blir saken gjord.

 

Mentala verktyg

Om du läser teorier likt MI eller Salutogen teori handlar det ofta om att kognitivt arbeta med en medveten förändring av något. Sysslar vi med någon slags terapi? Nej, absolut inte, hemmabyggd terapi kan skapa stora skador och är något vi fördömer. Men för det fysiska har man sina redskap likt piskan, rottingen och inte minst handen. Vilka redskap har du för din mentala utlevnad? Tänk dig att istället för ett fysiskt verktyg kan dessa teorier ge ett verbalt/psykiskt verktyg och som dominant i en D/S relation behöver du ha en verktygslåda både för det fysiska och det psykiska. Att träna sig i att ställa frågor ur ett kognitivt perspektiv kan ge trevliga effekter inom mental dominans. Men det viktigaste verktyget för mental dominans är att känna den du dominerar, lär dig det finstilta i personligheten och spela på det likt ett instrument, då har ni härliga upplevelser framför er.

Ett annat viktigt verktyg är det ickeverbala språket, vad har du och den undergivna för kroppsspråk? Medvetenhet kring och förstärkning av detta gör mycket för känslan. Att lära sig maktspråk är i detta fall något positivt, har du tid och lust så fördjupa din kunskap och på så vis era upplevelser.

 

Genans, skam och förnedring
Utsatthet och rädsla
Gemenskap i upplevelsen, känslan av att tillfredsställa och känsla av att vara duktig – att bli kåt.
Stolthet

Ovan är olika sorters känslor, känslor är det man vill framkalla, de blir som strängar på ett instrument och likt ackord kan du lära dig att kombinera dem olika för att skapa olika upplevelser. Hur kan man använda dessa känslor som redskap i utlevnaden, vad skulle du vilja?
Så, vad skapar den maktbalansen som ni vill ha? Som undergiven, hur kan du uttrycka din ställning mot din partner? Klura, tänk, prata och sedan är det till att bjuda till dans…