Bokstavsförklaring

Förord

Självklart kan man exempelvis vara sadist/masochist utan att vara dominant/undergiven, det är du och din sexualitet som bestämmer vad som är rätt för dig. Därför skriver vi ibland om givare och mottagare istället för dominant och undergiven då alla med bdsmläggning faktiskt inte ser sig som dominant alternativt undergiven. Man kan också vara switch vilket menas att man uppskattar att både vara givare och mottagare i utlevnaden. Vi lägger heller inget värde i kön förutom när vi så betonar.

Bondage

Bondage innebär att begränsa någons rörelsefrihet, fysiskt eller mentalt. Här används hjälpmedel som till exempel rep, handbojor och/eller tvångströjor eller så kan man med hjälp av kommandon få någon att vara stilla. Man kan även kontrollera någons sinnesintryck med ögonbindel och öronproppar. Bondage kan också handla om att uttrycka underordning och lydnad. Att få makt över en annan persons frihet uppfattas av många som den yttersta formen av kontroll.

Disciplin

Disciplin handlar om styrning, kontroll, utdelande av belöning och bestraffning för olika beteenden. Tonvikten kan ligga på antingen den fysiska eller psykiska sidan – eller vara en blandning av båda. Disciplin kan, precis som underkastelse och dominans, tilltala känslan av att vara styrd eller att styra. Det kan innebära att släppa sitt ansvar och visa fullständig tillit, eller att få ha ansvar och kontroll över en annan människa.

Dominans

Dominans innebär att en person dominerar någon eller några genom att vara i styrande och bestämmande. Känslor och tillstånd som deltagarna kan vilja uppnå är att den dominanta är maktfullkomlig. Det betyder inte att den dominanta faktiskt är det. Det bygger på en överenskommelse där den undergivna har gett den dominanta tillåtelse att agera i rollen som maktfullkomlig inom uppsatta ramar.

Psykisk dominans innebär mental kontroll. Det kan handla om att bestämma att den undergivna inte får se den dominanta i ögonen. Fysisk dominans innebär att använda handfasthet för lydnad eller underkastelse, till exempel genom att hålla fast den undergivnas armar mot sängen.

Submission

Submission är engelska och betyder undergivenhet. Att vara undergiven innebär en önskan att underordna sig någon annans vilja eller kontroll. Undergivenhet kan handla om att vara underställd någon annan fysiskt eller psykiskt. En del vill bara utöva den ena formen medan andra söker båda delarna. Undergivenhet kan markeras genom särskilda beteenden eller tilltal som parterna kommit överens om. För en del är undergivenheten en livsstil som kan genomsyra ett förhållande, för andra något som man bara vill utöva vid överenskomna tillfällen. En del undergivna beskriver att de får en känsla av frihet när andra utövar kontroll över dem, de slipper fatta beslut och ta ansvar själva. Andra beskriver att deras känslor av kärlek eller attraktion ofta går hand i hand med en vilja att behaga den man har känslor för.

Sadomasochism

Sadomasochism är ett annat ord för att tända på och njuta av att ge eller ta emot smärta i sexuella sammanhang. Sadism är att ge och masochism att ta emot. Det händer att sadomasochism fortfarande används som synonym till BDSM. Idag används ordet oftast för att beskriva ett ömsesidigt utbyte av smärta.
Att njuta av att ge och ta emot smärta kan handla om olika typer av fysiska sensationer, en del personer tycker att smärta förstärker njutningen och upphetsningen. Det rör sig om allt från att tycka om att bitas till att njuta av att bli piskad. Kroppen reagerar på smärta genom att bilda endorfiner och somliga är ute efter endorfinkicken, snarare än smärtan i sig.

Fortsätt att läsa

Nästa kapitel: Droger